Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román   |  Archív  |  Třídní kniha
   

 

Fotoalbum

Fotky

 

Kugeln

Mozartovy

kuličky

 

Pražská zákoutí - Bertramka

8.4.2006

 

Notičky

 

První jarní a zároveň vůbec první letošní výlet, či spíše procházka, nás zavedla k vile Bertramka, s níž je spojeno jméno Wolfganga Amadea Mozarta, jehož 250. výročí narození si letos připomínáme, a který zde pobýval při svých častých návštěvách Prahy. Dodnes panuje názor, že jsou to vlastně dva bratři, Wolfgang a Madeus Mozartovi. Ale my jsme vzdělaní a kulturní lidé a víme, že to je nesmysl.

Wolfgang Amadeus Mozart, proslulý vídeňský cukrář, si získal světový věhlas zejména výrobou slavných Mozartových koulí (v originále "Mozartkugeln"). Svoje výrobky celý život toužil dodávat do známé cukrárny U Anděla, a proto se vetřel do přízně manželů Duškových, kterým patřilo 37% akcií zmíněného podniku. Vila Bertramka - oblíbená rezidence W.A.MozartaMozartovi bylo jasné, že si musí náklonnost manželů Duškových získat nějakou dokonalou lstí. Využil toho, že Duškovi byli nadšenými milovníky hudby (Josefína Dušková byla přední českou operní pěvkyní) a vydával se před nimi za hudebního skladatele. Manželé mu uvěřili a když dokonce Mozart slíbil Josefíně Duškové napsat operu, ve které by jí svěřil provedení jedné z hlavních rolí, získal si ji zcela na svou stranu.

Tím měl vyhráno. Nejenže měl postaráno o bezplatné ubytování, ke kterému jako samozřejmost náležela i plná penze, ale dokonce se mu podařilo přesvědčit domácí paní, že pro jeho práci na hudebním díle bude nejvhodnější právě místnost, ve které se nalézal trezor, obsahující mimo jiných cenností i právě akcie cukrárny. Mozart se jich tak mohl zcela nerušeně zmocnit a tím ovládl efektivní majoritu podniku, jelikož zbytek akcií vlastnili pouze drobní akcionáři.

Na celý podvod málem přišel F.X Dušek, když šel náhodou do trezoru pro nějaké dokumenty a zjistil, že trezor není zamčený. Mozart, aby ze sebe sňal podezření, odcestoval tehdy narychlo do Vídně, kde poprosil svého přítele Salieriho, zda by mu nemohl půjčit některá ze svých hudebních děl. Salieri se domníval, že jde Mozartovi pouze o to, získat si přízeň nějaké dámy, a tak neváhal a daroval Mozartovi některé ze svých nepovedených opusů. Mozart během zpáteční cesty do Prahy v dostavníku seřadil notové papíry do náhodného pořadí a nadepsal toto dílo svým jménem. Slavná opera Don Giovanni byla na světě.

Když pak zjistil, že zahájení výroby svých cukrovinek před správní radou neprosadí a rozhodl se po několika letech Prahu definitivně opustit, našel jeden z notových papírů zapadlý pod skříní ve svém pokoji. Snad ho trochu tlačilo i špatné svědomí, že tak zneužil dobroty svých hostitelů, a rozhodl se, že alespoň Josefínu Duškovou trochu odškodní a nadepsal toto dílo jako koncertní árii Bella mia fiamma, addio a Josefíně je dedikoval.

Nakonec ale Mozart nepochodil. Nejenže se mu nepodařilo ani přes nezměrné úsilí a intriky výrobu Mozartových koulí v Praze prosadit, ale dokonce roku 1786 přichází při krachu na Vídeňské burze o podvodně získané akcie.

 

Tolik tedy z historie.

 

Rozchod na Radlické

 

My jsme pak od vily Bertramka, kde jsme se sešli, a kde jsme strávili asi tak dvě hodiny, pokračovali přes Smíchovský hřbitov a přes krásnou zahradní restauraci do Radlic, kde se část výpravy oddělila. My zbylí jsme pak ještě pokračovali na Děvín. Nakoukli jsme do Prokopského údolí a celou procházku zakončili u metra v Radlicích.

Dlužno poznamenat, že počasí bylo vynikající, a procházka, ač nedlouhá, potěšila tělo i ducha.

 

 

Zpět na Zápisy


 

 

     Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román  |  Archív  |  Třídní kniha