Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román   |  Archív  |  Třídní kniha
   

 

Fotky

Fotky z Milešovky

 

 5. národopisná vycházka

Milešovka

28.4.2004

 

 

Milešovka (837 m.n.m.) je nejvyšší hora Českého středohoří, nachází se zhruba v oblasti trojúhelníku Lovosice - Ústí nad Labem - Teplice. K jejímu zdolání jsme se chystali velmi dlouho a pečlivě (viz propozice). Na pravidelné schůzi, jež expedici bezprostředně předcházela, byly zadány referáty, k jejichž velmi pečlivému zpracování a během výstupu přednesení byli určeni příslušní kolegové. Před zahájením výstupu přednesl svůj referát o Milešovce kolega Plech. Jelikož informací k výstupu bylo poskytnuto skutečně mnoho, bylo provedeno přezkoušení znalostí testem .

 

Na vrcholu Milešovky

 

Na vrcholu jsme si vyslechli referát řízečkový (Petra) a kořalkový (taktéž Petra); Markéta přispěla svým neobyčejně zdařilým referátem bublaninovým a všichni jsme společně vyslechli referát kolegy Sprosťáka, z nějž vyjímám:

"Až do dvacátých let nebylo tu (na Milešovce - pozn. aut.) žádného přístřeší, ba na temeno hory nevedla takřka ani schůdná cesta. Teprve Antonín Weber, hostinský v Milešově a později ve Antonín WeberVelemíně, jemuž na obou těchto místech špatně se dařilo, přišel pouhou náhodou na myšlenku, prodávati občerstvení cizincům na vrcholu Milešovky i vyprosil si povoleni k tomu u tehdejší vrchnosti, hraběte Hrana. Opatřen nástroji odebral se na horu, by nejdříve sklípek si upravil. Mezi prací zaslechl lidské hlasy, a když vylezl z houští, spatřil tři cizince, jež pozdravil. Tito zprvu dosti se ho sice lekli, když však svěřil se jim se svým úmyslem, pochválili jej, přijali zákusek chleba a trochu vody, jež Weber k vlastnímu občerstvení si byl přinesl, a obdarovavše ho zlatníkem, odešli.

Příhodou tou, pro začátek slibnou, potěšen, vzal Weber na druhy den ženu a děti s sebou na vrch a dopravil tam něco chleba, másla a několik lahví piva, jež přes noc v rozsedlinách skalních uschoval. Nečekal dlouho, cizinci přicházeli, přáli si toho neb onoho, a Weber vyhověl, pokud mohl. Brzy vystavěl si chatu z větví a roští, skuliny stěn ucpal mechem a zřídil uvnitř mechová lůžka pro hosty. První cizinci přenocovali pod primitivnim timto přístřeším v noci ze 14. na 15. června roku 1825."

Dále v referátě je i zmínka o založení meteorologické stanice:

V roce 1900 přišel předseda Teplického horského spolku s myšlenkou postavit na vrcholu Milešovky meteorologickou observatoř.

Observatoř na Milešovce Pro svůj plán získal souhlas členstva i podporu z odborných a vědeckých kruhů, včetně tehdejšího Ministerstva kultury a vyučování. Organizační výbor vyhlásil veřejnou architektonickou soutěž, z níž jako vítězný vyšel projekt teplického stavitele Edmunda Hokeho spojující meteorologickou stanici s vyhlídkovou věží. Provedeni bylo svěřeno stavební firmě Richarda Pecha za paušální cenu 35 150 korun. Stavba byla zahájena v květnu 1903 a dokončena 13. července 1904. Meteorologové mohli začít pozorování 1. ledna roku následujícího. Vedení spolku s nimi tehdy uzavřelo dohodu, která turistům umožňovala přístup na nižší ze dvou ochozů devatenáctimetrové věže.

Všechny referáty byly velmi poučné a inspirativní. Dlužno konstatovat, že všichni byli kvalitně připraveni a že nikdo z účastníků teoretickou přípravu nepodcenil. Hrozba z toho, že by nebyli připuštěni k výstupu, zřejmě udělala své.


 

 

 

 

Zpět na Zápisy


 

 

     Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román  |  Archív  |  Třídní kniha