Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román   |  Archív  |  Třídní kniha
   

 

 

Vernisáž v Galerii U Horáků

29.1.2002

 

K dlouho očekávané a pilně připravované akci došlo dne 29. ledna 2002. Bohužel nebylo možno včas rozeslat pozvánky, takže účast nebyla zdaleka taková, jakou si organizátoři přáli (pozvánky byly tedy alespoň rozdány všem příchozím místo programu). Nicméně i tak se nás sešlo poměrně dost - ba dokonce by se dalo říct, že až moc vzhledem k velikosti výstavní síně.

 

Zlomek Jindrovy sbírky

 

Akce, která se konala ve výstavní síni U Horáků, dostala název

 

ARTEFAKT JAKO SVĚDECTVÍ O ČLOVĚKU.

 

Kdo neví, co to je artefakt, nebo netuší jak artefakt může svědčit o člověku, nechť si přečte úvodní slovo (viz dále), nebo se podívá sem. Autorem výstavy artefaktů byl náš spolužák Jindra Horák. Jeho sbírka je, jak jsem se všichni přesvědčili, skutečně úctyhodná a my jsme uznali, že je třeba, aby byla zachována pro příští generace. To je zavazující zejména pro Markétu, která systematicky pečuje o zkvalitnění sbírky. Výstava byla sice prodejní, ale nikdo z přítomných se neodvážil narušit celistvost sbírky tím, že by zakoupil a odnesl jakýkoli exponát. Všichni pochopili, že nezměrná hodnota sbírky spočívá především v jejím rozsahu a citlivě komponovaném složení. Před slavnostním přestřižením pásky bylo předneseno úvodní slovo a poté i odborný referát o umělcově osobnosti. Všichni přítomní po shlédnutí výstavy setrvali ve výstavní síni do pozdních nočních hodin. 

 

 

 

 

 

 

Zpět do Archívu


 

 

     Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román  |  Archív  |  Třídní kniha