Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román   |  Archív  |  Třídní kniha
   

 

Fotky

Fotky ze  Závisti

 

 

 

  1. národopisná vycházka

Závist

1.3.2003

 

Cíl první vycházky ze seriálu národopisných akcí byl zvolen záměrně na Závisti, protože se domníváme, že tento kopec nejlépe vystihuje naši národní vlastnost.

 

Předčítání Komunistického Manifestu

 

Něco z historie: Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby laténské kolem r. 500 př. Kr. zde bylo založeno keltské oppidum (tj. město) o rozloze 170 ha, což bylo největší u nás. Jeho valy byly 9 km dlouhé a uzavíraly dva vrchy - Hradiště a Šance, oddělené hlubokým Břežanským dolem. Valy byly původně zdi z kamene kladeného nasucho, zezadu zpevněného valem z hlíny a štěrku. Před valem byl místy vykopán příkop až 10 m hluboký. Ve valu byly brány, z nichž zvláště jihovýchodní byla mohutná a složitá. Na Hradišti byl čilý řemeslnický a obchodní ruch. Kostry padlých bojovníků v nejmladších vrstvách příkopu dokazují, jak skončil rozkvět oppida, když do našich zemí vtrhli Germáni v 1. stolení po Kr.

Z toho je vidět, že již v šerém dávnověku byl předznamenán osud naší země. Kdykoli se nám začalo dařit dobře, přišel Germán a bylo po prdeli...

 

Relikvie před uložením na památné místo

 

Výlet byl zahájen srazem na pražském nádraží Františka Josefa, odkud jsme popojeli vlakem do zastávky Zbraslav. Zde jsme se začali shánět po nádražní restauraci, která ovšem je již zřejmě delší dobu zrušená, a tak jsme se místo občerstvení vydali na cestu kolem zvířátek Břežanským údolím k Hálkovu pomníku a odtud dál až na Závist. Po krátké zastávce, při níž jsme uložili na tajné místo poselství příštím generacím, jsme pokračovali po modré turistické značce přes Lhotu a Károv do zastávky Jarov a pak podél Vltavy do Vraného. Zde jsme konečně našli fungující restauraci a byli příjemně překvapeni, když v ní byl nekuřácký salónek. Ten jsme bez váhání obsadili. Zpátky jsme jeli opět vlakem.

 

 

Zpět na Zápisy


 

 

     Úvodní stránka  |  Kalendář  |  Zápisy  |  Fotoalbum  |  Román  |  Archív  |  Třídní kniha